iş yeri hekimi

İŞ YERİ HEKİMİ GÖREVLERİ

 • İşe Giriş Muayenelerinin Yapılması
 • Yıllık Periyodik Muayenelerin Yapılması
 • Meslek Hastalıkları Eğitimi
 • İlkyardım Eğitim Organizasyonu
 • İş Sağlığı Hizmetlerinin Planlanması
 • Çalışanların Sağlık Hizmetlerinde Majör Rol Üstlenilmesi
 • Sağlık gözetimini gerçekleştirir ve raporları ilgili işverene sunar
 • Kurum içinde gerekli eğitimleri gerçekleştirir ve bilgilendirme ve kayıt yapar
 • Talebe bağlı poliklinik hizmeti sunar
 • Kurum içi ilgili tüm birimlerle işbirliği içerisinde olur
 • Sağlık personeli ile birlikte tamamlayıcı görev üstlenir
 • Sağlık açısından risk değerlendirmesini yapar
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının takibini ve önlenmesini sağlar