Çerkezköy iş güvenliği, artan nüfus ve sanayi işletmelerinin artışı sebebiyle Çerkezköy’de önemli bir konu haline gelmiştir.

Tekirdağ’a bağlı Çerkezköy ilçesinde 100.000 i geçen nüfus ve hızla sanayileşen ekonomisi ile Çerkezköy önemli konu olan işçi sağlığı ve iş güvenliği konuları ile baş başa kalmaktadır.

Son yıllarda sanayileşmesinde hızla artış gösteren Çerkezköy, organize sanayi bölgeleri ve Avrupa Serbest Bölgesi ile Trakya bölgesinde endüstriyel üretimin en yüksek olduğu bölgelerdendir. Zamanla artan işçi sayısı çalışanların iş güvenliği konusunda eksiklerinin giderilmesi, yasal çerçeve içerisinde iyileştirilen çalışma koşulları ile iş kazalarının azaltılması ihtiyacını doğurmuştur.
İş güvenliği konularında yasal düzenlemelerin artışı, tehlike sınıflarına bakılmaksızın iş güvenliği eğitimlerinin gerekliliği bölgede Ortak Sağlık ve Güvenlik Birim’lerinin OSGB firmalarının sayılarının artmasına sebep olmuştur.

Çerkezköy’de yaşanan iş güvenliği ihlalleri nelerdir?

Çerkezköy’de çalıştığımız bir çok firmadan aldığımız geri dönüşlerde özellikle endüstriyel üretim ve ağır sanayi tesislerinde çalışanların İş güvenliği önlemlerini hafife almaları, alınması gereken önlemlerin zaman ve iş kaybına yol açtıklarını düşünmeleri, koruyucu ve önleyici ekipmanları kullanmaktan kaçınmaları ve yalnızca denetleme zamanlarında kullanmaya çalıştıklarına şahit olmaktayız. Çorlu Osgb olarak çalışanların iş güvenliği konusunda bilinçlendirilmesinin en önemli ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz. Bu sebeple gerek çalışma yaptığımı iş yerlerinde gerekse kamuya açık toplantı alanlarında yaptığımız toplantı ve seminerler ile , iş güvenliği bilincini yaygınlaştırmaya çalışıyoruz.

Çerkezköy’de iş güvenliği hizmeti verdiğimiz yerler

Çerkezköy büyük bir sanayi bölgesi olması sebebi ile bir çok kesimde sanayileşme hızla ilerlemiştir. Özellikle sanayi bölgelerinin yoğunlaştığı, Çerkezköy organize sanayi bölgesi, Veliköy organize sanayi bölgesi ve ülkemizin sayılı serbest ticaret alanlarından Avrupa Serbest Bölgesinde faaliyetlerimiz her geçen gün artarak devam etmektedir. Organize sanayi dışında yer alan diğer küçük işletmelerin bulunduğu Kapaklı, Kızılpınar, Velimeşe, Çerkezköy Oto Sanayi Sitesi, Karaağaç gibi yerleşim alanlarında da çalışmalarımız mevcuttur.

Neden Çorlu OSGB

Çorlu OSGB bölgede konusunda uzman iş sağlığı ve iş güvenliği personeli hizmeti veren istikrarlı bir büyüme gösteren tecrübeli bir firmadır. Siz de firmanızda Çorlu OSGB farkını hissetmek için iletişim ve online teklif sayfalarımızdan size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.