Ergene’ bölgesinde iş güvenliği konusunun önemini kavrayabilmek için öncelikle bölgenin yapısını, ekonomik altyapısının bilinmesinde fayda vardır.

Ergene Tekirdağ’ın yeni ilçelerinden bir tanesidir. 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6360 sayılı on dört ilde büyükşehir belediyesi ve yirmi yedi ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 2. Madde (26) bendi gereği Tekirdağ ilinde, marmaracık belediyesi merkez olmak üzere ekli (18) sayılı listede belirtilen çorlu ilçesi sağlık ve yeşiltepe mahalleleri, marmaracık, misinli, ulaş ve velimeşe beldeleri ile 10 köyün birleştirilmesi ile oluşan ilçedir.

Ergene’de sanayileşme

Tarıma olan ilginin azalması ile Ergene bölgesinde de sanayileşmeye artan ilgi beraberinde göçlerin yoğunlaşmasına sebep olmuştur. Özellikle organize deri sanayi ve bölgede faaliyet gösteren bir çok sanayi kuruluşu ile birlikte organize sanayi bölgelerinin çokluğu, iş güvenliği konusunda hassasiyetlerin artmasına sebep olmuştur.

Ergene’de sık rastlanan iş güvenliği sorunları

İş güvenliğinin temel unsurları arasına girmese de Ergene bölgesindeki işletmelerin çevreye etkileri toplum sağlığını ve dolaylı olarak işçi güvenliğini de etkileyen durumlardır. Tekirdağ bölgesinin bazı sektörlerdeki üretiminin, ülke toplam üretim veya tüketim içindeki paylarına baktığımızda, Ergene Rafine Ayçiçek Yağı ülke üretimin %13 ünü, Margarin Yağı ülke üretiminin % 42 sini, Ambalaj Kağıdı ülke üretiminin % 40 ını, İşlenmiş Deri Ülke üretiminin  % 26 sını ve Değişik dallardan Tekstil Üretiminin % 10 unu karşılamaktadır. Yüksek üretim oranları artan oranlarda iş güvenliği ihlallerini de getirmektedir. Özellikle işçilerin bir bölümünü çalışma ortamının konforu olarak düşündükleri iş güvenliği ekipmanlarını kullanmaktan kaçınmaları, iş güvenliği malzemelerini sadece denetlemeler için kullanılması gereken yasal zorunluluk malzemelerinden saymaları iş güvenliğini tehlikeye düşüren unsurların başında gelmektedir.

ÇORLU OSGB Ergene’de ne vaat ediyor

Çorlu OSGB firmasının Ergene’ye olan yakınlığı işletmelere hızlı müdahale ve çalışma saatlerinin daha verimli geçirilebilmesi açısından önemlidir. Çalışanlarımızın ve iş güvenliği uzmanlarının bölgedeki işletmelere hızlıca ulaşabilmesi, önlenmesi gereken sorunlarda ve konunun insan hayatını birinci dereceden ilgilendirdiği düşünüldüğünde ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkmaktadır.

Çorlu Osgb Ergene bölgesinde iş güvenliği ihlallerini azaltma yolunda toplumsal bilincin arttırılması yönünde çalışmalar ile uyarı ve ceza ile gelen düzeltmeler yerine işçi ve işverende birlikte oluşacak bir iş güvenliği bilinci oluşturulması yönünde çalışmalar yapmaktadır.

Ergene Belediyesi ve diğer işletmelerdeki referanslarımız bu bölgede çalışmalarımızın olumlu sonuçlar verdiğini bize göstermektedir.