MİSYON

..

İşbirliği içinde bulunacağımız işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda analiz yaparak, eğitim-danışmanlık hizmetleri ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmesine katkıda bulunmak, çalışanları ve yöneticileri bu konularda donanımlı ve bilinçli hale getirmek misyonumuzdur.

VİZYON

..

İş Sağlığı ve İş Güvenliği kapsamında  bütün yasal sorumluluklarınıza, Doğru Danışmanlık ile Doğru Çözümler Bulmak …