Çorlu iş güvenliği, sanayi ve tarımla geçimini sağlayan Çorlu ilçesinde, özellikle sanayileşmenin büyümesi ile paralel önem kazanan konuların başında gelmeye başlamıştır. Tarım sektörüne ilginin azalması ile birlikte bölge nüfusunun büyük bir bölümü ilçe sınırları içerisindeki organize sanayi bölgeleri ve sanayi kuruluşlarında çalışmaktadır.

Çorlu’da iş güvenliğinin önemli olmasının sebeplerinden biri de ilçede D-100 karayolu üzerinde 954.000 m2’lik  alanda kurulu olan Yeni Sanayi Sitesi’nde çalışan 2000 kişi ve Türkgücü yolu üzerinde yer alan sanayi tesislerinin son yıllarda artışa geçmesi ile birlikte İş güvenliği ve çalışanların daha az risk barındıran işletmelerde çalıştırabilme ihtiyacını doğurmuştur.

Neden İş Güvenliği?

İş güvenliği çalışanların mesaiye başladıkları andan çalışma saatlerinin sonuna kadar olan sürede iş yerine emanet misafirlerdir demek çok ta yanlış olmaz. Bu sebeple tüm çalışanların herhangi bir kazaya ve olumsuz duruma maruz kalmadan evlerine dönebilmeleri işverenlerin başlıca sorumluluklarındandır.

İş Güvenliği Sadece İşverenin Sorumluluğu mudur?

Çorlu bölgesinde birçok işveren ile yaptığımız görüşmelerde bize en çok sorulan sorulardan biri de budur. Tüm çalışanlar ve birçok işveren iş güvenliği konusunu sadece işveren tarafından alınması gereken birkaç önlem olarak düşünmektedir. Oysaki işveren kadar işçilerin de iş güvenliği kurallarına hassasiyetle uymaları ve alınması gereken önlemleri birlikte almaları yaşanacak olumsuz etkilerini en aza indirmede oldukça etkili olacaktır.

Çorlu İş Güvenliği Konusunda Geride midir?

Bölgede sanayi kuruluşlarının çokluğu ve son yıllarda artış gösteren inşaatlar ve iş güvenliği yasasında yapılan birçok önemli değişiklik bölgede OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ) firmalarının sayısında artışa sebep olmuş bu da bölgede Çorlu bölgesinde iş güvenliği konusunda önemli bir bilinçlendirmeyi oluşturmuştur.

Çorlu OSGB nin Farkı Nedir?

Firmamız iş güvenliği konusunda özellikle Çorlu bölgesinde bilinçlendirmenin arttırılması çalışan ve işverenlerin birlikte iş güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi konusunda bir çok seminerler düzenlemekteyiz. Önceliğimiz yasal yaptırımların ortaya çıkmasını önleyici çalışmaların ötesinde çalışanın güvenli bir biçimde evine dönebildiği huzurlu ve sağlıklı bir iş çevresi oluşturabilmektir. Şunu iyi biliyoruz ki iş güvenliğinin olduğu ortamda işçilerin daha verimli ve mutlu bir çalışma ortamı oluşturduklarını ve böylece çıkan sonucun hem işçi hem de işveren için tatmin edici olduğunu görmekteyiz