İş güvenliği Tekirdağ’da verimli toprakları ile bölge sanayisine sağladığı hammadde katkısı, sahip olduğu 4 adet OSB ve ASB’ si, ulaşım ve kaliteli işgücü imkânları, hızla gelişen sınaî yatırımlarıyla önemli konular arasındadır. Türkiyenin iş merkezi sayılabilecek İstanbul’a yakınlığı ülkemizi Avrupa’ya bağlayan demiryolu ve otoyolların konumu ile iş çevreleri tarafından bir cazibe merkezi olarak değerlendirilmektedir. Sanayi ve üretici firmaları yatırımlarının artışı ile birlikte işçi nüfusunda önemli artışlar meydana gelmiştir. Bölgede çalışan sayısının artması iş güvenliği konusunda ihtiyaçların da oluşmasına sebep olmaktadır.

Tekirdağ’da görülen önemli İş güvenliği ihlalleri nelerdir?

İş güvenliği ihlalleri bölgesel olarak değerlendirilmeyip tüm ülkeyi ilgilendiren konular arasındadır. İş kazalarının önlenmesi, daha sağlıklı ve verimli işyerlerinin artışı ile işverenlerin son günlerde önem verdiği konular arasındadır. Tekirdağ bölgesinde özellikle sanayi kuruluşları ve Organize sanayi bölgelerinin olması, bölgenin genellikle tehlikeli ve çok tehlikeli iş kollarının bölgede etkin olması ile sonuçlanmaktadır. İş kolu tehlike derecesinin yüksek olması, iş güvenlik kurallarına dikkat edildiği ve personelin bilinçli olduğu iş ortamında riskin azalması ile sonuçlanmaktadır. Çorlu OSGB Tekirdağ bölgesinde yaptığı çalışmalarda öncelikle iş güvenliği konusunda personelin bilinçlendirilmesi yolunu tercih etmektedir. Personelin iş güvenliği tedbirlerini yasal bir zorunluluktan öte kendi sağlığını ilgilendiren konular olduğu, çalışanlara gerek eğitim gerek yasal afiş ve duyurular ile anlatılmalıdır.

Çorlu OSGB Tekirdağ’da İş Güvenliği konusunda neler vaat etmektedir.

Çorlu OSGB Tekirdağ bölgesine yakın konumu ile işletmeler hızlı erişim ve çağrılara hızlı cevap verebilmesi açısından avantajlı bir noktadadır.

Tekirdağ’da ki İş Güvenliği Referanslarımız

Tekirdağ İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri alanında, TESKİ ve Malkara Belediyesi ve alt yapı işlerinde hizmet veren taşeronlarına danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Çorlu OSGB iş güvenliği uzmanlarının bölge kuruluşlarındaki tecrübesi, sektörü ve firmaları iyi tanıyor olmamız İşletmelerde oluşabilecek iş sağlığı ve güvenliği ihlallerini önceden tespit edilebilmesine ve çalışanlar için daha sağlıklı bir çalışma ortamının oluşmasını sağlamaktadır.

Çorlu OSGB hizmet kalitesi bir an önce siz da tanışıp iş sağlığı ve güvenliği konusunda bizi tercih eden yüzlerce firma arasında yer alabilir, sorunsuz çalışan ve bahaneler yerine çözüm üreten bir OSGB firmasını tercih edebilirsiniz