İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI GÖREVLERİ

 • Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti Sunar
 • Acil Durum Planını Hazırlar
 • Çalışma Ortamını İnceler ve Gözlemler
 • Yıllık Çalışma ve Yıllık Eğitim Planı
 • Risk Analizi Raporu Hazırlar
 • Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt Görevlerini Üstlenir
 • İş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık
 • İşyerindeki gözetim ve denetim çalışmaları
 • Risk Değerlendirmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu toplantıları
 • Acil Durum Planı
 • İş İzni Prosedürü, Çalışma talimatları
 • Alt işveren denetimleri ve yönetime raporlama
 • Kimyasal maddelerle çalışma ve depolanma şartlarını belirleme
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyeler
 • Elektrik güvenliği, topraklama tesisatının periyodik kontrollerinin takibi
 • Paratonerin periyodik kontrollerinin takibi
 • İş makinelerinin, kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerinin takibi
 • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takibi
 • İş güvenliği konularında eğitim
 • Eğitim Planı hazırlama